माझी आई निबंध मराठी 10 ओळी

  • माझी आई खूप प्रेमळ आहे.
  • ती घरातील सगळ्यांपेक्षा लवकर उठते.
  • आमच्या घरातील सर्व कुटुंबियांकडे ती लक्ष देते.
  • ती आजी-आजोबांची काळजी घेते.
  • माझे बाबा, मी आणि माझी धाकटी बहीण या सगळ्यांची काळजी आई घेते.
  • आजी म्हणजे की, ‘आई घरची लक्ष्मी आहे.’
  • माझी आई माझी सगळ्यात जवळची मित्र/मैत्रिण आहे.
  • ती मला प्रामाणिकपणाच्या गोष्टी सांगून नेहमी खरे बोलायला सांगते.
  • मी माझ्या आईवर खूप प्रेम करतो/करते.
  • मी परमेश्वराला धन्यवाद देतो/देते की त्याने मला जगातील सगळ्यात चांगली आई दिली आहे.

My Mother 10 Lines in Marathi

माझी आई निबंध 10 ओळी, my mother 10 lines in marathi
माझी आई निबंध 10 ओळी, My Mother 10 Lines in Marathi

अजून वाचा : ‘मी’ निबंध मुलांसाठी


माझा आवडता विषय मराठी निबंध | Maza Avadta Vishay Marathi Nibandh

माझा आवडता विषय इतिहास | Maza Avadta Vishay Itihaas Marathi Nibandh

माझा आवडता लेखक पु ल देशपांडे मराठी निबंध | Maza Avadta Lekhak Marathi Nibandh

माझा आवडता प्राणी मांजर मराठी निबंध | Maza Avadta Prani Manjar Nibandh Marathi

Leave a Reply