माझा परिवार निबंध मराठी 10 ओळी

  • माझ्या परिवारात ६ जण आहेत.
  • माझे आजी-आजोबा, आई-वडील, मी आणि मोठी बहीण असे आम्ही सगळेजण एकाच घरात राहतो.
  • माझे वडील वकील आहेत.
  • माझी आई शिक्षिका आहे.
  • माझी बहीण ५ व्या इयत्तेत शिकते.
  • माझ्या आई-वडिलांचे आजी-आजोबांवर खूप प्रेम आहे.
  • माझी आई रुचकर स्वयंपाक करते आणि आम्ही सगळे एकत्रच जेवायला बसतो.
  • माझे आजोबा मला छान-छान गोष्टी सांगतात.
  • आम्हा सगळ्यांचे एक छोटे कुटुंब आहे.
  • आम्ही सगळे आनंदात एकत्र राहतो.

My Family 10 Lines in Marathi

माझा परिवार निबंध 10 ओळी, My Family 10 Lines in Marathi
माझा परिवार निबंध 10 ओळी, My Family 10 Lines in Marathi

अजून वाचा :


साखरपुडा समारंभासाठी लागणारे साहित्य | साखरपुडा कसा करावा

लग्न ठरल्यानंतर करावयाची कामे | Lagna Tharlya Nantar Kay Karave

विवाह पद्धती बद्दल माहिती | Vivah Paddhati Marathi

हॉटेल वर निबंध मराठी

Leave a Reply