माझी वर्गशिक्षिका मराठी निबंध – Mazi Varga Shikshika Essay in Marathi

माझ्या वर्गशिक्षिका विजया नाईक आहेत. त्या खूप हुशार आहेत. त्यांचा आवाज अतिशय गोड आहे. त्या कधीच आमच्यावर रागावत नाहीत. त्या आम्हाला छान छान गोष्टी सांगतात. त्या आम्हाला सतत स्वच्छतेबद्दल सांगतात. अवघड गोष्टी सोप्या करून शिकवतात. त्या गोड आवाजात गाणी व कविता म्हणून दाखवितात. त्या आम्हाला सहलीला घेऊन जातात. त्या म्हणतात, स्मुले म्हणजे देवाघरची फुले. त्यांना मुले खूप आवडतात.

पुढे वाचा:

Leave a Reply