तारे निबंध 10 ओळी

  • अवकाशात अगणित तारे आहेत. ते आपणास रात्री दिसतात.
  • चमकणारे तारे बघायला सर्वांना आवडते.
  • तारे पृथ्वीपासून खूप दूर आहेत.
  • आपल्याला तारे दिवसा दिसत नाहीत; याचे कारण दिवसा असणारा सूर्याचा प्रखर प्रकाश होय.
  • तारे दुर्बिणीतून पाहता येतात.
  • काही तारे खूप चमकतात तर काही तारे कमी चमकतात.
  • पावसाळ्यात काही वेळा रात्री ढग भरून आलेले असतात तेव्हा तारे दिसत नाहीत.
  • मला रात्रीच्या आकाशात तारे बघायला खूप आवडतात.
  • ध्रुव तारा आपणास कायम एका जागी दिसतो.
  • एकमेकांजवळ दिसणाऱ्या ७ ताऱ्यांच्या समूहास सप्तर्षी म्हणतात.

10 Lines On Stars in Marathi

तारे निबंध 10 ओळी, 10 Lines On Stars in Marathi
तारे निबंध 10 ओळी, 10 Lines On Stars in Marathi

FAQ: तारे

सर्वात मोठा तारा कोणता आहे?

सर्वात मोठा तारा व्हीवाय कॅनिस मेजरिस आहे.

आकाशगंगेमध्ये किती तारे आहेत?

विश्वात 10 हजार कोटी आकाशगंगा आहेत आणि प्रत्येक आकाशगंगेमध्ये सुमारे 20 हजार कोटी तारे आहेत.

अजून वाचा :

पंचायत राज्य निबंध मराठी | Panchayat Raj Nibandh in Marathi

नैसर्गिक आपत्ती निबंध मराठी | Naisargik Apatti Nibandh in Marathi

नेहरू तारांगणास भेट निबंध मराठी

निसर्गाचे अमोल भांडार निबंध मराठी

Leave a Reply