You are currently viewing माझे काका निबंध 10 ओळी | 10 Lines On My Uncle in Marathi
माझे काका निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My Uncle in Marathi.

माझे काका निबंध 10 ओळी

  • माझे काका मला खूप आवडतात.
  • ते माझ्या वडिलांचे छोटे भाऊ आहेत.
  • ते एक चांगले व प्रामाणिक वकील आहेत.
  • ते रोज कार्यालयात जातात.
  • त्यांच्याकडे खटल्यांची खूप कामे आहेत.
  • ते लोकांकडून जास्त फी (मोबदला) घेत नाहीत.
  • ते काळा कोट व पांढरी विजार घालतात.
  • ते आपल्या कामात खूप हुशार आहेत.
  • त्यांचे मित्र व सहकारी त्यांच्या कामावर खूश असतात.
  • ते आमच्याशी मित्रासारखे वागतात व बोलतात.

10 Lines On My Uncle in Marathi

माझे काका निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My Uncle in Marathi.
माझे काका निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My Uncle in Marathi

अजून वाचा :


साखरपुडा समारंभासाठी लागणारे साहित्य | साखरपुडा कसा करावा

लग्न ठरल्यानंतर करावयाची कामे | Lagna Tharlya Nantar Kay Karave

विवाह पद्धती बद्दल माहिती | Vivah Paddhati Marathi

हॉटेल वर निबंध मराठी

Leave a Reply