You are currently viewing माझे काका निबंध 10 ओळी | 10 Lines On My Uncle in Marathi
माझे काका निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My Uncle in Marathi.

माझे काका निबंध 10 ओळी

  • माझे काका मला खूप आवडतात.
  • ते माझ्या वडिलांचे छोटे भाऊ आहेत.
  • ते एक चांगले व प्रामाणिक वकील आहेत.
  • ते रोज कार्यालयात जातात.
  • त्यांच्याकडे खटल्यांची खूप कामे आहेत.
  • ते लोकांकडून जास्त फी (मोबदला) घेत नाहीत.
  • ते काळा कोट व पांढरी विजार घालतात.
  • ते आपल्या कामात खूप हुशार आहेत.
  • त्यांचे मित्र व सहकारी त्यांच्या कामावर खूश असतात.
  • ते आमच्याशी मित्रासारखे वागतात व बोलतात.

10 Lines On My Uncle in Marathi

माझे काका निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My Uncle in Marathi.
माझे काका निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My Uncle in Marathi

अजून वाचा :


पंचायत राज्य निबंध मराठी | Panchayat Raj Nibandh in Marathi

नैसर्गिक आपत्ती निबंध मराठी | Naisargik Apatti Nibandh in Marathi

नेहरू तारांगणास भेट निबंध मराठी

निसर्गाचे अमोल भांडार निबंध मराठी

Leave a Reply