उपाहारगृह निबंध 10 ओळी

  • आमच्या शाळेत छोटेसे उपहारगृह आहे.
  • उपाहारगृहात खाण्याचे पदार्थ मिळतात.
  • तेथे पेन-पेन्सिल अशा उपयुक्त गोष्टीसुद्धा मिळतात.
  • आम्ही फळे, इडली वगैरे पदार्थ खरेदी करतो.
  • उपाहारगृहाच्या बाहेर कचरा गोळा करण्याची व्यवस्था आहे.
  • उपाहारगृहाचे मालक आम्हा विद्यार्थ्यांशी प्रेमाने वागतात.
  • आमच्या उपाहारगृहात आरोग्यदायी नाश्ता मिळतो.

10 Lines On My School Canteen in Marathi

उपाहारगृह निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My School Canteen in Marathi
उपाहारगृह निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My School Canteen in Marathi

अजून वाचा :

साखरपुडा समारंभासाठी लागणारे साहित्य | साखरपुडा कसा करावा

लग्न ठरल्यानंतर करावयाची कामे | Lagna Tharlya Nantar Kay Karave

विवाह पद्धती बद्दल माहिती | Vivah Paddhati Marathi

हॉटेल वर निबंध मराठी

Leave a Reply