माझे दप्तर निबंध 10 ओळी

  • माझे दप्तर खाकी रंगाचे आहे.
  • ते दिसायला सुंदर आहे.
  • त्यात साहित्य ठेवण्यसाठी भरपूर जागा आहे.
  • दप्तरात तीन कप्पे आहेत.
  • पहिल्या भागात मी पुस्तके ठेवतो.
  • दुसऱ्या भागात वह्या असतात.
  • तिसऱ्या भागात डबा व साहित्य असते.
  • मी कंपासपेटीत पेन्सिल, रबर आणि टोकयंत्र ठेवतो.
  • माझे दप्तर मी नेहमी स्वच्छ ठेवतो.
  • माझे दप्तर मला खूप आवडते.

10 Lines On My School Bag in Marathi

माझे दप्तर निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My School Bag in Marathi
माझे दप्तर निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My School Bag in Marathi

अजून वाचा :

पंचायत राज्य निबंध मराठी | Panchayat Raj Nibandh in Marathi

नैसर्गिक आपत्ती निबंध मराठी | Naisargik Apatti Nibandh in Marathi

नेहरू तारांगणास भेट निबंध मराठी

निसर्गाचे अमोल भांडार निबंध मराठी

Leave a Reply