माझे दप्तर निबंध 10 ओळी

  • माझे दप्तर खाकी रंगाचे आहे.
  • ते दिसायला सुंदर आहे.
  • त्यात साहित्य ठेवण्यसाठी भरपूर जागा आहे.
  • दप्तरात तीन कप्पे आहेत.
  • पहिल्या भागात मी पुस्तके ठेवतो.
  • दुसऱ्या भागात वह्या असतात.
  • तिसऱ्या भागात डबा व साहित्य असते.
  • मी कंपासपेटीत पेन्सिल, रबर आणि टोकयंत्र ठेवतो.
  • माझे दप्तर मी नेहमी स्वच्छ ठेवतो.
  • माझे दप्तर मला खूप आवडते.

10 Lines On My School Bag in Marathi

माझे दप्तर निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My School Bag in Marathi
माझे दप्तर निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My School Bag in Marathi

अजून वाचा :

साखरपुडा समारंभासाठी लागणारे साहित्य | साखरपुडा कसा करावा

लग्न ठरल्यानंतर करावयाची कामे | Lagna Tharlya Nantar Kay Karave

विवाह पद्धती बद्दल माहिती | Vivah Paddhati Marathi

हॉटेल वर निबंध मराठी

Leave a Reply