माझे दप्तर निबंध 10 ओळी

  • माझे दप्तर खाकी रंगाचे आहे.
  • ते दिसायला सुंदर आहे.
  • त्यात साहित्य ठेवण्यसाठी भरपूर जागा आहे.
  • दप्तरात तीन कप्पे आहेत.
  • पहिल्या भागात मी पुस्तके ठेवतो.
  • दुसऱ्या भागात वह्या असतात.
  • तिसऱ्या भागात डबा व साहित्य असते.
  • मी कंपासपेटीत पेन्सिल, रबर आणि टोकयंत्र ठेवतो.
  • माझे दप्तर मी नेहमी स्वच्छ ठेवतो.
  • माझे दप्तर मला खूप आवडते.

10 Lines On My School Bag in Marathi

माझे दप्तर निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My School Bag in Marathi
माझे दप्तर निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My School Bag in Marathi

अजून वाचा :

माझा आवडता विषय मराठी निबंध | Maza Avadta Vishay Marathi Nibandh

माझा आवडता विषय इतिहास | Maza Avadta Vishay Itihaas Marathi Nibandh

माझा आवडता लेखक पु ल देशपांडे मराठी निबंध | Maza Avadta Lekhak Marathi Nibandh

माझा आवडता प्राणी मांजर मराठी निबंध | Maza Avadta Prani Manjar Nibandh Marathi

Leave a Reply