माझी आजी निबंध 10 ओळी

  • माझी आजी मला खूप आवडते.
  • ती सगळ्यांना मदत करते.
  • घरी ती सगळ्यांपेक्षा लवकर उठते आणि योगासने करते.
  • स्नान झाल्यावर ती पूजा करते.
  • पूजेसाठी रोज ताजी फुले आणते.
  • घरातील काम झाल्यावर ती मंदिरात जाते.
  • ती सर्वांशी प्रेमाने बोलते.
  • ती आम्हाला अभ्यासात मदत करते.
  • ती आम्हाला रोज थोडा वेळ मैदानी खेळ खेळायला लावते.
  • मोठ्यांचा आदर करा आणि छोट्यांवर प्रेम करा असे तिचे सांगणे आहे.

10 Lines On My Grandmother in Marathi

माझी आजी निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My Grandmother in Marathi
माझी आजी निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My Grandmother in Marathi

अजून वाचा :


साखरपुडा समारंभासाठी लागणारे साहित्य | साखरपुडा कसा करावा

लग्न ठरल्यानंतर करावयाची कामे | Lagna Tharlya Nantar Kay Karave

विवाह पद्धती बद्दल माहिती | Vivah Paddhati Marathi

हॉटेल वर निबंध मराठी

Leave a Reply