माझे आजोबा निबंध 10 ओळी

  • मला माझे आजोबा खूप आवडतात.
  • ते निवृत्त शिक्षक आहेत.
  • ते कायम हसतमुख असतात.
  • ते वाचनप्रेमी आहेत.
  • ते आम्हाला गोष्टी सांगतात.
  • ते रात्री लवकर झोपतात आणि लवकर उठतात.
  • ते सकाळी उद्यानात व्यायाम करतात.
  • ते शाकाहारी आहेत.
  • आम्ही सगळे त्यांच्यावर खूप प्रेम करतो.
  • त्यांचे आम्हा सगळ्या नातवंडांवर प्रेम आहे.

10 Lines On My Grandfather in Marathi

माझे आजोबा निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My Grandfather in Marathi
माझे आजोबा निबंध 10 ओळी, 10 Lines On My Grandfather in Marathi

अजून वाचा :


पंचायत राज्य निबंध मराठी | Panchayat Raj Nibandh in Marathi

नैसर्गिक आपत्ती निबंध मराठी | Naisargik Apatti Nibandh in Marathi

नेहरू तारांगणास भेट निबंध मराठी

निसर्गाचे अमोल भांडार निबंध मराठी

Leave a Reply