परीक्षा निबंध मराठी 10 ओळी

  • परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी आम्ही खूप तयारी करतो.
  • आमच्या वर्गातील काही विद्यार्थ्यांना परीक्षेची भीती वाटते.
  • हुशार विद्यार्थी परीक्षेला घाबरत नाहीत.
  • आमचे पालक परीक्षेची तयारी करवून घेतात.
  • परीक्षेत आम्ही कॉपी करत नाही.
  • सत्रान्त आणि वार्षिक परीक्षेच्या अगोदर छोट्या-छोट्या परीक्षा होतात.
  • मी परीक्षेत कायम भरपूर गुण मिळवतो.
  • परीक्षा विद्यार्थ्यांचे आकलन पाहण्यासाठी असते.
  • मी वार्षिक परीक्षेत नेहमी पहिला येतो.

10 Lines On My Exam in Marathi

परीक्षा निबंध मराठी 10 ओळी, 10 Lines On My Exam in Marathi
परीक्षा निबंध मराठी 10 ओळी, 10 Lines On My Exam in Marathi

अजून वाचा :

पंचायत राज्य निबंध मराठी | Panchayat Raj Nibandh in Marathi

नैसर्गिक आपत्ती निबंध मराठी | Naisargik Apatti Nibandh in Marathi

नेहरू तारांगणास भेट निबंध मराठी

निसर्गाचे अमोल भांडार निबंध मराठी

Leave a Reply