ग्रंथालय निबंध 10 ओळी

  • आमच्या शाळेतील वाचनालय मोठे आहे.
  • वाचनालयात विविध विषयांवरील पुस्तके आहेत.
  • वाचनालयातील पुस्तके कपाटांमध्ये व्यवस्थित ठेवलेली आहेत.
  • वाचनालयात आम्ही सगळे शांतपणे वाचत बसतो.
  • येथे आम्हाला पुस्तके खरेदी करावी लागत नाहीत.
  • वाचनालयातून आम्ही आवडती पुस्तके वाचायला घरी नेऊ शकतो.
  • पुस्तके १५ दिवसांच्या आत परत करावी लागतात.
  • आमचे शिक्षक आम्हाला आम्ही काय-काय वाचले असे विचारतात.
  • पाठ्यपुस्तकांशिवाय अन्य माहिती मिळविण्याचे ग्रंथालय हे उत्तम ठिकाण आहे.

10 Lines On Library in Marathi

ग्रंथालय निबंध 10 ओळी, 10 Lines On Library in Marathi
ग्रंथालय निबंध 10 ओळी, 10 Lines On Library in Marathi

अजून वाचा :

पंचायत राज्य निबंध मराठी | Panchayat Raj Nibandh in Marathi

नैसर्गिक आपत्ती निबंध मराठी | Naisargik Apatti Nibandh in Marathi

नेहरू तारांगणास भेट निबंध मराठी

निसर्गाचे अमोल भांडार निबंध मराठी

Leave a Reply