मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका निबंध 10 ओळी

  • प्रत्येक शाळेत एक मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका असतात.
  • मुख्याध्यापकांचे/मुख्याध्यापिकांचे पद अत्यंत महत्त्वाचे असते.
  • ते/त्या शाळेची काळजी घेतात.
  • ते/त्या सर्वांसाठी नियम तयार करतात आणि सर्वांना कामे वाटून देतात.
  • सगळे शिक्षक आणि विद्यार्थी-विद्यार्थिनी त्यांचा आदर करतात.
  • मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी ऐकून समस्या दूर करतात.
  • ते/त्या शाळेत नेहमी वेळेवर येतात.
  • ते/त्या शाळेत भाषण देतात.

10 Lines On Headmaster in Marathi

मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका निबंध 10 ओळी, 10 Lines On Headmaster in Marathi
मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका निबंध 10 ओळी, 10 Lines On Headmaster in Marathi

अजून वाचा :

साखरपुडा समारंभासाठी लागणारे साहित्य | साखरपुडा कसा करावा

लग्न ठरल्यानंतर करावयाची कामे | Lagna Tharlya Nantar Kay Karave

विवाह पद्धती बद्दल माहिती | Vivah Paddhati Marathi

हॉटेल वर निबंध मराठी

Leave a Reply