माळीकाका निबंध 10 ओळी

  • आमच्या शाळेत छोटी बाग आहे.
  • तिची देखभाल आमच्या शाळेतील माळीकाका करतात.
  • त्यांचे नाव खाशाबा आहे.
  • त्यांचा स्वभाव चांगला आहे.
  • ते रोज स्वच्छ कपडे घालतात.
  • ते बागेला रोज पाणी देतात.
  • ते बागेत अनावश्यक गवत उगवू देत नाहीत.
  • त्यांनी बागेतील वाफे छान ठेवलेले आहेत.
  • शाळेतील मुले त्यांना बागकामात मदत करतात.
  • ते मुलांवर खूप प्रेम करतात.

10 Lines on Gardener in Marathi

माळीकाका निबंध 10 ओळी, 10 Lines on Gardener in Marathi, Essay on Gardener in Marathi
माळीकाका निबंध 10 ओळी, 10 Lines on Gardener in Marathi, Essay on Gardener in Marathi

अजून वाचा :

माझा आवडता विषय मराठी निबंध | Maza Avadta Vishay Marathi Nibandh

माझा आवडता विषय इतिहास | Maza Avadta Vishay Itihaas Marathi Nibandh

माझा आवडता लेखक पु ल देशपांडे मराठी निबंध | Maza Avadta Lekhak Marathi Nibandh

माझा आवडता प्राणी मांजर मराठी निबंध | Maza Avadta Prani Manjar Nibandh Marathi

माझा आवडता पक्षी कोकिळा निबंध मराठी | Maza Avadta Pakshi Kokila Nibandh Marathi

माझा आवडता पक्षी मोर निबंध मराठी | Maza Avadta Pakshi Mor Nibandh Marathi

माझा आवडता पक्षी चिमणी निबंध मराठी | Maza Avadta Pakshi Chimni in Marathi

माझा आवडता नेता निबंध मराठी | Maza Avadta Neta Nibandh Marathi

माझा आवडता थोर समाजसुधारक मराठी निबंध | Maza Avadta Samaj Sevak Marathi Essay

माझा आवडता खेळ कबड्डी निबंध मराठी | Maza Avadta Khel Kabaddi Nibandh in Marathi

Leave a Reply