बाग निबंध 10 ओळी

  • माझ्या घरासमोर एका मोठी बाग आहे.
  • बागेत एक मोठे कारंजे आहे.
  • संध्याकाळी कारंज्याभोवती रोषणाई केलेली असते.
  • रोषणाईमुळे संध्याकाळी बाग प्रकाशमान होते.
  • मी रोज संध्याकाळी बागेत जातो.
  • बागेत झाडे-झुडपे, वनस्पती आणि गवत आहे.
  • बागेत झाडांची नीट काळजी घेतात.
  • बागेत सकाळ-संध्याकाळी लोकांची गर्दी असते.
  • बागेत आरामात बसण्याची सोय आहे.
  • बागेत मुलांसाठी झोक्यांची सोय आहे.

10 Lines On Garden in Marathi

बाग निबंध 10 ओळी, 10 Lines On Garden in Marathi
बाग निबंध 10 ओळी, 10 Lines On Garden in Marathi

अजून वाचा :

माझा आवडता विषय मराठी निबंध | Maza Avadta Vishay Marathi Nibandh

माझा आवडता विषय इतिहास | Maza Avadta Vishay Itihaas Marathi Nibandh

माझा आवडता लेखक पु ल देशपांडे मराठी निबंध | Maza Avadta Lekhak Marathi Nibandh

माझा आवडता प्राणी मांजर मराठी निबंध | Maza Avadta Prani Manjar Nibandh Marathi

Leave a Reply