पृथ्वीवर खंड किती आहेत? | Jagat Khand Kiti Ahet

खंड हे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील मोठ्या भूभागाचे तुकडे आहेत. खंडांचे वर्गीकरण त्यांच्या भौगोलिक स्थान आणि भौतिक वैशिष्ट्यांनुसार केले जाते. पृथ्वीवर खंड …

Read more